Waar wij voor staan

Verschillen vieren

Goud op Zondag is een jonge interculturele kerk in het Oude Noorden van Rotterdam. We vieren verschillen en willen de veelkleurigheid ontdekken die God ons geeft. Onze vieringen vinden plaats in de Bergsingelkerk. In onze diensten wordt de verbondenheid met de wereldkerk zichtbaar.

Wij vieren het geloof in Jezus Christus. Tegelijk is het fijn dat ook zoekers, belangstellenden, moslims en hindoes met onze vieringen meedoen. Zij ervaren dit kerkgebouw als een huis van God en als een plek van rust en vrede. Velen weten zich van harte verbonden met onze community en doen actief mee.

 

Veelkleurige kerk

Goud op Zondag is voortgekomen uit het diaconale werk van Goud van Noord. Onze veelkleurige kerk is een antwoord op de vraag die mensen stelden bij Goud van Noord. We spraken mensen die geen aansluiting vonden bij een bestaande kerk, maar die wel op zoek waren naar een plek om God te vinden. Goud op Zondag wil deze plek voor hen zijn. 

We zijn zelfstandig, maar sterk verbonden met het werk van Goud van Noord.

Onze naam

Waarom de naam Goud op Zondag? We zijn ervan overtuigd dat in ieder mens een schat verborgen is. Ook geloven we dat we met het evangelie van Jezus Christus GOUD in handen hebben. Jezus wijst ons in deze harde tijd een andere weg. Een weg van geduld, vriendelijkheid, behulpzaamheid, vergevingsgezindheid, liefde, hoop en vrede. Wij nodigen graag anderen uit om op deze weg met ons mee te gaan.

Ontmoeting en verbinding

Ontmoeting is belangrijk voor ons. We leven met elkaar mee en zoeken naar verbinding met de wijk. Via de activiteiten van Goud van Noord gebeurt dat op allerlei manieren. Wij sluiten daarbij aan.

In het Oude Noorden leven we met heel verschillende mensen samen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we werken aan onderling vertrouwen in de wijk, ontmoeting en respect voor elkaars levensovertuiging. We zoeken de vrede voor de stad.

Wie je ook bent en wat je ook denkt: je bent van harte welkom. We zien uit naar je komst!

Ons kernteam

Het kernteam is medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Goud op Zondag. Zij heeft één keer per maand een overleg. In dit overleg bereiden we de volgende viering voor en bespreken we andere zaken die aan de orde komen. Het kernteam heeft in veel opzichten een uitvoerende taak.

Het interculturele karakter van Goud op Zondag komt ook tot uitdrukking in ons kernteam. De leden van het kernteam hebben verschillende culturele achtergronden: Kaapverdië, Curaçao, Verenigde Staten, Irak en Nederland. Er wordt goed samengewerkt en ieder zet zijn/haar talenten in.

Bram Robbertsen

Pastor

Bram is de kartrekker van Goud op Zondag. Hij houdt van God en van mensen. Bram is geraakt door het evangelie van Jezus Christus. Als dominee luistert hij graag naar iemands verhaal en betrekt mensen bij Goud op Zondag. Hij is open minded, laagdrempelig, verbindend en enthousiast.

Karina Sultan

Finetuner

Karina ziet dingen die anderen over het hoofd zien. Vooral in de voorbereiding van een viering is dat erg fijn. Ze heeft oog voor symboliek en rituelen. Karina staat voor inclusief kerk zijn. Haar verbindende kracht, vriendelijkheid en open mind maken dat Karina met iedereen door één deur kan.

Juliana Lopes

Regelaar

Juliana is een organisator in hart en nieren. Ze regelt met gemak een maaltijd voor een grote groep mensen. Met haar ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit is ze goud waard. Mooi is ook dat ze op een ongedwongen manier nieuwe mensen meeneemt naar Goud op Zondag en inschakelt. Juliana heeft een groot hart voor kinderen.

Angelica Lopes

Stille kracht

Angelica is een stille kracht die op de achtergrond veel werk verzet. Ze is slim, behulpzaam en betrouwbaar, waardoor je op haar kunt rekenen. Haar brede inzetbaarheid en haar rustige, vriendelijke uitstraling worden zeer gewaardeerd. Ze zorgt ervoor dat mensen zich snel op hun gemak voelen en doet zichtbaar goed werk voor iedereen om haar heen.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van Goud op Zondag? Neem een kijkje op Insta, Facebook of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
INSCHRIJVEN
Steun ons met een donatie
Draag jij bij aan onze prachtige pioniersplek?

Maak een donatie over naar: HERVORMDE GEMEENTE
IBAN: NL77 RABO 0369 7478 28 o.v.v. ‘Goud op Zondag’

Samenwerkingspartners

Goud van Noord is een diaconale stichting die gevestigd is aan de Zwaanshals 287. Naast een huiskamer waar iedereen welkom is, zijn er ook verschillende projecten waar wijkbewoners aan mee kunnen doen. Er zijn acht betaalde krachten in dienst van de stichting en tientallen vrijwilligers actief. Goud op Zondag is voortgekomen uit het diaconale werk van deze organisatie. Mensen die geen aansluiting vonden bij een bestaande kerk vroegen naar een plek om het geloof te vieren.
Noorderlicht-Blijdorp is een jonge protestantse kerk met honderden jonge en hoogopgeleide mensen in Blijdorp. Enkele leden van het kernteam zijn lid van deze kerk. Pionier Bram Robbertsen neemt ook deel aan het overleg van voorgangers bij Noorderlicht. Goud op Zondag is partner van deze protestantse kerk. Regelmatig helpt Noorderlicht ons met vrijwilligers op allerlei gebied. Wij bieden hen onze ervaring met intercultureel kerk zijn en inspiratie vanuit de wereldkerk.

Bergsingelkerk Voor onze zondagse vieringen huren we de Bergsingelkerk. Tegelijk werken we op andere gebieden samen. Denk bijvoorbeeld aan een politieke debatavond, gezamenlijke vieringen op Aswoensdag en met Pinksteren

Hervormde gemeente Rotterdam Centrum

Als pioniersplek vallen we onder de verantwoordelijk-heid van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Rotterdam Centrum. Zij ondersteunen ons financieel en leven mee met de ontwikkelingen bij Goud op Zondag. Wij bieden hen nieuwe input over intercultureel kerk zijn in een multiculturele stad als Rotterdam.

Protestantse Kerk Nederland Goud op Zondag behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, een landelijk kerkgenootschap dat pioniers toerust en financieel ondersteunt.
ICP-Intercultural Church Plants is een landelijk netwerk van interculturele kerkplanting en. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland is Hans Euser (netwerkleider ICP) onze pionierbegeleider. Een deel van ons team heeft ook een training gevolgd bij ICP.

Rotterdam Dorst is een diaconaal platform van kerken en diaconale organisaties in Rotterdam Noord. We verwijzen mensen met hulpvragen regelmatig naar een van de vraagbaken van Rotterdam Dorst. Ook maken we gebruik van de online kennisbank en nemen we deel aan het zgn. werkontbijt voor medewerkers van Rotterdam Dorst.

Wijkteam Rotterdam. We werken nauw samen met verschillende hulpverleners binnen het wijkteam. Soms helpen wij het wijkteam doordat we kunnen voorzien in een hulpvraag van een wijkbewoner. Omgekeerd schakelen we het wijkteam in als we denken dat extra ondersteuning nodig is. De lijnen zijn kort.

Onze ambitie

We hopen in de toekomst ook contact te zoeken met andere kerken en (religieuze) organisaties in de omgeving zoals de Hildegardiskerk, De Samaritaan, de Andreaskerk, de Marokkaanse moskee, de Turkse moskee en een lokale basisschool

Op zondag weet ik weer; God is er ook, al zie ik hem niet.

Uitspraak van een bezoeker die een moeilijke periode achter de rug heeft.

Blijf op de hoogte, abonneer je op onze nieuwsbrief!

Wij delen graag de mooie dingen die gebeuren bij Goud op Zondag.
We hopen dat het jou inspireert

Goud op Zondag  |  diaconale en interculturele geloofsgemeenschap in het Oude Noorden van Rotterdam

Copyright 2023. Alle rechten voorbehouden. Website door NEAR.